denbrofristadlogga

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot eller fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till Kvinnofridslinjen. Linjen har öppet dygnet runt och du kan ringa oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om. Personerna som tar emot ditt samtal är socionomer eller sjuksköterskor som är vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. De har tystnadsplikt och du kan vara anonym. Du säger bara det du själv vill och orkar.