denbrofristadlogga

om denbro

Denbro Fristad AB ägs av Thomas Denward och Claes Bromander. Thomas och Claes är sociala entreprenörer och har en gedigen bakgrund inom psykiatri, omsorg och utbildning. De har tidigare utbildat och handlett personal inom omsorgen och psykiatrin på alla nivåer. Claes har även skrivit läroböcker inom psykiatrisk omvårdnad/handledning.

I Denbrokoncernen ingår också Denbro Utbildning, Växjö Fria Gymnasium samt Denbro Omsorg AB. 

Mer information om Denbro Fri Stad AB finns hos allabolag.se.