denbrofristadlogga

personal

Personalen som arbetar på Denbro Fristad är utbildade socionomer och har erfarenhet av att arbeta med våldutsatta personer, både vuxna och barn. Personalen har god kunskap om hedersproblematik och är utbildade för att kunna göra riskbedömningar utifrån PATRIARK, SARA samt Freda. Hos oss finns även goda kunskaper och erfarenheter av att möta personer med fysiska och psykiska funktionsvariationer. 

På Denbro Fristad finns barnansvarig personal som har flerårig erfarenhet av att möta och utreda utsatta barn inom socialtjänstens verksamhetsområde. 

Denbro Fristad har tecknat kollektivavtal med Almega Vårdföretagarna.