denbrofristadlogga

referenser

Referenser från tidigare placerande myndigheter finns och lämnas ut vid önskemål. 

Som ett led i kvalitetssäkringen av vår verksamhet får placerande myndighet fylla i en utvärdering vid placeringens slut. I samband med dessa utvärderingar har följande framkommit:

"Kunniga inom våldet och uppbrottsprocesser. Lätta att få tag i och aktiva i planeringen."

"Samarbetet har fungerat fint. God kommunikation och återkoppling och lätta att nå."

"Personalen har ett högt säkerhetstänk och god kunskap inom området. Motivationsarbetet har också fungerat bra."


"Mycket bra samarbete. Professionella samtal tillsammans och bra återkoppling."

Denbro Fristad har ramavtal med ett antal kommuner.