denbrofristadlogga

denbro fristad

Denbro Fristad erbjuder skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och män, med eller utan barn.

Vi tar emot akuta placeringar dygnet runt, för både kortare och längre perioder. Vi hämtar och lämnar klienter över hela Sverige efter överenskommelse. 

Hos oss är personer med olika typer av funktionsvariationer välkomna. Vi har inte möjlighet att ta emot personer som är i ett aktivt missbruk. Däremot finns goda kunskaper hos personalen att bemöta och arbeta med klienter som är i behov av motivationsarbete för att bibehålla nyvunnen drogfrihet. 

Vid önskemål från placerande kommun genomför personalen skyddsutredningar och barnutredningar enligt BBIC. 


"Skyddat boende handlar inte bara om att få tak över huvudet, utan också om personalens bemötande,
att få känna sig trygg och säker inombords. Det känns som mer än bara ett jobb för personalen, som om de är våra vänner."

- Kvinna boende på Denbro Fristad

att bo hos oss

Denbro Fristad består både av ett mindre kollektivt boende för två familjer, samt flera enskilda lägenheter. Boendena är centralt belägna med närhet till barnomsorg och skola. Målsättningen är att klienterna ska uppleva en lugn, trygg och hemlik miljö.

När klienter kommer till Denbro Fristad genomförs ett inskrivningssamtal och personen i fråga får ett startkit med det mest nödvändiga, så som hygienartiklar. Sängkläder finns att låna. Klienterna står själva för mat. Kontantkortstelefon och personlarm finns att låna.  

Av erfarenhet vet vi att placeringar på skyddat boende ofta sker akut, varför en grundläggande och mer omfattande risk- och skyddsbedömning många gånger inte hunnits med. Vi gör därför risk-och skyddsbedömningar på plats enligt Freda, PATRIARK eller SARA, utifrån klientens behov och placerande myndighets önskemål.

Då klienterna bor hos oss får de en dedikerad kontaktperson som bistår med praktiskt stöd och vägledning i vardagen. Denbro Fristad har ett brett lokalt nätverk vilket möjliggör snabbare anpassning, studier och sysselsättning. Samverkan finns med flera olika myndigheter som våra klienter kan komma att behöva ha kontakt med under placeringen hos oss. Vi erbjuder möjlighet till kontanthantering.