denbrofristadlogga

utredningar

Denbro Fristad erbjuder även möjlighet att bistå socialtjänst med utredningar, både gällande barn- och familj samt vuxna. Denbro Fristad kan även bistå socialtjänster och andra aktörer med riskbedömningar enligt SARA, PATRIARK samt Freda.